Domotica – 2. Aansluiten op de computer

In de vorige aflevering van mijn blog heb ik uitgelegd wat domotica nu eigenlijk is en hoe je met een kleine investering al de nodige dingen simpel kunt automatiseren in je huis.
Mooier wordt het wanneer je je domotica aansluit op de computer.

Transciever die de Domotica met de PC verbindt

Hardware
Ik wil me niet binden aan één leverancier van schakelmateriaal of sensors, dus heb ik voor de verbinding met de computer gezocht naar een zo breed mogelijke inzetbare oplossing. En dan natuurlijk ook een beetje betaalbaar.
Ik ben uiteindelijk terecht gekomen bij de firma RFXCOM. Zij leveren een 433.92Mhz transceiver (de RFXtrx433E) die (de naam zegt het al) zowel kan zenden als ontvangen.
Dit kleine apparaatje wordt door middel van een USB-kabel verbonden met de PC en kan dan commando’s vanuit de PC verzenden naar de ontvangers (bijvoorbeeld stekkerschakelaars) van een groot aantal merken als bijvoorbeeld klikaanklikuit (kortweg KAKU), HomeEasy en ELRO. Omgekeerd kan het apparaat signalen van domotica-zenders (bijvoorbeeld temperatuursensors of deurschakelaars) ontvangen en terugsturen naar de PC. Op de pagina van de RFXCOM RFXtrx433E staat een opsomming van de zenders en ontvangers die ze ondersteunen (zie onder Will Support).

Software
Naast de hardware hebben we ook software nodig dat de signalen die binnenkomen kan verwerken, rubriceren en tonen en dat commando’s naar de hardware kan sturen. En dat daarnaast een interface vormt op pc, tablet en smartphone.
De RFXtrx433E ondersteunt een groot aantal programma’s die dit allemaal kunnen (zie op deze pagina onder Supported By).
Ik heb uiteindelijk gekozen voor het in Nederland ontwikkelde programma Domoticz. Zonder andere oplossingen tekort te willen doen vind ik de voordelen van Domoticz:

  • Multi platform (voor Windows en Linux)
  • Draait zowel op een PC als op een Raspberry PI
  • Makkelijk te installeren
  • Zeer duidelijk uitgelegd hoe het werkt
  • Heel erg veelzijdig
  • Fraaie interface
  • Actieve ontwikkelaar
  • Actieve community, zodat je met je  vragen ergens terecht kunt
  • Kostenloos

Installatie
De installatie van de RFXtrx433E is de simpelheid zelve: inprikken in een USB-poort. Bij het apparaat wordt ook een Windows-programmaatje geleverd dat kan worden gebruikt om te kijken of het apparaat signaal krijgt en wat er binnen komt. Voor Linux is zo’n programma er niet. Maar dat is geen groot gemis, want daar hebben we natuurlijk Domoticz voor!
Voor Windows en de Raspberry Pi zijn hier kant en klare setups beschikbaar van Domoticz. Voor Linux moeten we iets meer moeite doen, al valt dat ook best mee. Het makkelijkste is het om de instructies te volgen die hier staan. Daar staan instructies voor diverse Linux-smaken, Windows en de Raspberry Pi.

Compileren voor Linux
Het komt er voor Linux op neer dat de broncode wordt gedownload en vervolgens gecompileerd en gestart. En dat klinkt veel enger dan het is. De instructies zijn glashelder en het is in een paar minuten gepiept.
Voor mijn Ubuntu server 14.04 komt het neer op de volgende instructies:

sudo apt-get install build-essential -y
sudo apt-get install cmake libboost-dev libboost-thread-dev libboost-system-dev libsqlite3-dev subversion curl libcurl4-openssl-dev libusb-dev zlib1g-dev
svn checkout svn://svn.code.sf.net/p/domoticz/code/domoticz
cd domoticz
cmake -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release
make

Linux Startup Script
Het is natuurlijk handig wanneer Domoticz altijd gelijk draait wanneer de computer wordt gestart. Voor Linux is dat te regelen met een startup script. Doe het volgende (vanuit de Domoticz directory, standaard is dat ~/domoticz):

sudo cp domoticz.sh /etc/init.d
sudo chmod +x /etc/init.d/domoticz.sh
sudo update-rc.d domoticz.sh defaults

Pas daarna het script aan. De USERNAME moet in elk geval worden aangepast:

sudo nano /etc/init.d/domoticz.sh

Ik heb daar de regel USERNAME=pi aangepast naar USERNAME=ronald.

Een interessante optie om aan te passen is de poort waarnaar Domoticz luistert. Standaard is dat 8080, maar deze poort is nogal eens bezet. Om bijvoorbeeld te luisteren naar poort 8085 wordt deze regel aangepast:

DAEMON_ARGS="-daemon -www 8085"

Sla de wijzigingen op en start de service met deze opdracht:

sudo service domoticz.sh start

Testen van de interface

Domoticz zou nu moeten draaien en zichtbaar moeten zijn op elke pc in je thuisnetwerk. Voer in een browser het adres in van de pc waarop domoticz draait, gevolgd door de poort waarop hij luistert. Test je op dezelfde pc als waar Domoticz draait op poort 8085 dan wordt dat:

http://127.0.0.1:8085

Domoticz zal nu starten en toont de pagina Dashboard. Wanneer Domoticz nog niet is geconfigureerd dan wordt dit getoond:

De link naar de pagina Hardware is de eerste die gevolgd moet worden. Daar vind je de Hardware die Domoticz heeft gevonden of die je kan gebruiken. Je vindt daar de RFXCOM (als hij goed is aangesloten) en eventuele andere hardware. Ik heb daar bijvoorbeeld ook Motherboard sensors, die Domoticz in staat stellen informatie over de pc te tonen.
Wordt de RFXCOM niet getoond, dan moet je die eerst kiezen en vervolgens met de knop Add toevoegen.

Zenders

Wanneer de RFXCOM is toegevoegd kan de pret gaan beginnen!
Alle zenders die signalen uitzenden die compatible zijn met de RFXCOM worden automatisch gelogd onder de knop Devices onder Setup. Wanneer dat het geval is, dan kan je die heel gemakkelijk toevoegen aan de interface van Domoticz. Het makkelijkste voorbeeld is een temperatuursensor. Koop een leuk sensortje (bijvoorbeeld de Oregon THN132N), sluit dit aan en onmiddellijk zie je hem verschijnen onder Devices:

Het enige wat nodig is om de sensor in de interface van Domoticz te kunnen zien is het drukken op het groene pijltje rechts (na het drukken wordt dit blauw). Voer vervolgens een naam in (ik heb hier heel origineel voor ’temperatuur’ gekozen) en hij staat er in. Dit laatste is te zien door bovenin de knop Temperature te kiezen. Alle temperatuursensors zijn daar verzameld. De onze wordt nu zo getoond:

De meeste informatie spreekt voor zich. Indien het sterretje wordt gekozen wordt de sensor ook op de voorpagina (Dashboard) van Domoticz getoond. Onder Log worden een aantal fraaie grafieken getoond met de geregistreerde temperaturen van vandaag, de laatste maand en het latste jaar:

Op dezelfde manier kunnen ook bijvoorbeeld schakelaars worden toegevoegd. Druk op de gewenste schakelaar en kijk weer onder Devices:

Schakelaars kan je, na toevoegen met het groene pijltje, terugvinden onder Switches:

Op dezelfde manier kunnen allerlei andere soorten zenders worden toegevoegd, zoals deurcontacten, schemerschakelaars of lichtsensors.

 

In de volgende blog ga ik ontvangers toevoegen en configureren en laten zien hoe je hen kunt automatiseren!

Tip: volg Domoticz op Twitter (@Domoticz). De ontwikkelaar geeft continu door wat er is veranderd, zodat je desnoods direct de broncode kunt updaten en de gewijzigde versie kunt installeren.