De Linux mediaserver deel 3: Software installeren

In de voorgaande twee afleveringen van deze blog heb ik beschreven hoe ik mijn van origine onder Windows draaiende Mediaserver heb overgezet naar Ubuntu Linux en daarna hoe ik een paar vervelende probleempjes heb overwonnen. Aangezien de server nu netjes en betrouwbaar draait is het tijd om software te gaan installeren!

SAMBA

Als eerste ga ik een SAMBA server installeren op de server. In een omgeving die Windows machines heeft is dat een absolute must. De SAMBA server zorgt ervoor dat de schijven in de Mediaserver overal in het netwerk kunnen worden gezien en gebruikt. Ook door Windows machines.

Bij het installeren van de Ubuntu serverversie had ik aangegeven dat de SAMBA server direct mee moest worden geïnstalleerd. Het ‘enige’ wat ik nu nog moet doen is er voor zorgen dat de buitenwereld via SAMBA de juiste schijfpartities kan gebruiken. Om SAMBA te configureren openen we zijn configuratiebestand in de editor:

sudo gedit /etc/samba/smb.conf

Dit bestand bevat heel veel commentaar en een aantal belangrijke configuratieregels. De eerste die goed moet worden ingesteld is

workgroup = WORKGROUP

Wanneer je nooit iets hebt veranderd aan de standaard Windows groep, dan is dit correct. Heb je dat wel gedaan (ik heb bijvoorbeeld mijn werkgroep THUIS genoemd), dan vul je die hier in. Daarna moeten voor elke share die je wilt kunnen zien in de netwerkomgeving groepen worden aangemaakt in dit bestand. Dit gebeurt helemaal onderaan. Er staat al een voorbeeld met de naam [share]. Vervang dit door je eigen groep. De naam tussen de rechte haken wordt straks de sharenaam die zichtbaar is op het netwerk. Een voorbeeld is:

[films]
comment = Films schijf
read only = no
locking = no
path = /media/films/Films
guest ok = yes
create mask = 0775
directory mask = 0775

Hierin moet path wijzen naar een directory. Ik heb hier de plaats genomen waar ik één van mijn schijven heb gemount (/media/films, zie ook deel 2 van dit verhaal) waarvan dan weer de map Films (met hoofdletter dus) met de buitenwereld wordt gedeeld. De buitenwereld ziet dan alleen een map ‘films’ (de naam die tussen rechte haken staat) en ziet daarin de inhoud van /media/films/Films.  De andere parameters zorgen ervoor dat iedereen zonder restricties deze share kan gebruiken.

In Windows (of op bijvoorbeeld een mediaplayer die zich in het netwerk bevindt) is nu de Mediaserver zichtbaar. Wanneer we die openen dan verschijnen vervolgens de shares die we hebben aangemaakt op de Mediaserver. Door de bovengenoemde parameters kunnen we zowel lezen van als schrijven naar deze share. Nadat de wijzigingen zijn aangebracht en het bestand is opgeslagen, dan moet de SAMBA server opnieuw worden gestart, waarna hij zichtbaar wordt:

sudo service smbd restart

Het kan nu zijn dat de share die zo netjes is gedeeld niet de juiste rechten heeft, zodat niet iedereen daarnaar mag schrijven. Bekijk dat dan door naar die directory te gaan en het volgende commando te geven:

cd /media/films
ls -l

Dit geeft de rechten voor /media/films aan op de volgende manier:

De letterreeks links geeft de rechten aan: d=directory, rwx=read,write,execute voor achtereenvolgens de eigenaar, de group waarin hij zit en de overige users. In het voorbeeld hierboven heeft Films de rechten drwxrwxrwx. Maximaal dus. Zonder hier verder op in te gaan (lees anders hier even hoe het precies zit), je kunt eventueel de rechten goedzetten met het commando

sudo chmod -R 777 Films

Dit commando zet voor de directory Films en al zijn bestanden maximale rechten aan. hierna zal de share volledig toegankelijk zijn.
Wanneer de server eenmaal draait kan nog verder worden gesleuteld aan de parameters van SAMBA, lees daarvoor bijvoorbeeld dit artikel.

Logitech Mediaserver

Dit programma kan als een daemon (dat is de Linux benaming voor een proces dat op de achtergrond draait, Windows noemt dat een service) op de Mediaserver draaien en is in eerste instantie bedoeld voor het aansturen van diverse Logitech hardware zoals de Logitech Squeezeboxen, maar dient ook als server voor DLNA en uPNP clients. Kort gezegd: je kunt er je muziek mee streamen over je netwerk.

Om dit programma binnen te halen moet eerst een bron worden toegevoegd aan de lijst waaruit apt-get zijn programma’s haalt. Doe daarom het volgende:

sudo gedit /etc/apt/sources.list

voeg helemaal onderaan een regel toe:

deb http://debian.slimdevices.com stable main

en sla het bestand op. Werk daarna apt-get bij:

sudo apt-get update

En ga nu de “Logitech mediaserver” downloaden en installeren:

sudo apt-get install logitechmediaserver

De “Logitech mediaserver” wordt daarmee geïnstalleerd en gestart. Je kunt nu vanaf een willekeurige pc in het netwerk bij de “Logitech mediaserver” door in de browser het IP-adres van de Mediaserver (de computer dus, de naamgeving is hier ietwat verwarrend besef ik nu) te kiezen en poort 9000. Dus als je je Mediaserver bijvoorbeeld draait op IP-adres 192.168.1.5, voer dan in

http://192.168.1.5:9000 of (als de server ‘mediaserver’ heet) gewoon mediaserver:9000

De Logitech Mediaserver interface

De interface van de “Logitech mediaserver” verschijnt en je kunt nu een aantal vragen beantwoorden, bijvoorbeeld over welke muziek moet worden geïndexeerd. In Windows is

de “Logitech mediaserver” ook te vinden in de netwerk omgeving. Vaak zelfs meer dan één keer. Door één van deze Devices aan te klikken kom je ook in de interface, die in de Browser is opgestart.

Foobar 2000

Zoals gezegd kan de Logitech Mediaserver niet alleen bestanden leveren aan de diverse Logitech apparatuur, maar ook aan andere software. Onder Windows kan je bijvoorbeeld het fraaie gratis programma foobar2000 gebruiken om muziek van de Mediaserver te draaien.

SABnzbd

Dit is een veelgebruikt pakket voor het downloaden van zaken vanuit Usenet. Het pakket is zowel verkrijgbaar voor Windows als voor Linux (en ook voor de Mac trouwens). Het draait ook als een daemon op de achtergrond en is te benaderen via de browser.

Om SABnzbd te kunnen draaien moet ook de programmeertaal Python worden geïnstalleerd. Python en SABnzbd kunnen worden geïnstalleerd met de volgende commando’s:

sudo apt-get install python-software-properties
sudo add-apt-repository ppa:jcfp/ppa
sudo apt-get update
sudo apt-get install sabnzbdplus
sudo apt-get install sabnzbdplus-theme-mobile

De laatste regel is niet noodzakelijk, maar voegt een thema toe dat er voor zorgt dat SABnzbd ook goed werkt vanaf een mobiel apparaat. Nu moeten er nog wat instellingen goed worden gezet om te zorgen dat SABnzbd start als daemon. Open eerst het configuratiebestand:

sudo gedit /etc/default/sabnzbdplus

Zet hierin achter user= je inlognaam. Ik heb daar dus staan user=ronald.
Verder hoeft normaal gesproken niets te worden aagepast. Mocht e.e.a. niet starten dan moeten wellicht de execute rechten goed worden gezet:

sudo chmod +x /etc/init.d/sabnzbdplus

Maar waarschijnlijk staat dat al goed. Start de daemon dan met

sudo /etc/init.d/sabnzbdplus start

Je kunt nu SABnzbd vanaf het netwerk vinden op poort 8080 van je mediaserver:

http://192.168.1.5:8080 of (als de server ‘mediaserver’ heet) gewoon mediaserver:8080

De interface van SABnzbd op poort 8080

Configureer goed voordat je gaat draaien! Kijk indien nodig hier hoe alles het beste kan worden ingesteld.

Gebruiken vanaf het netwerk

Gekoppelde apparatuur

Nu de mediaserver draait en opgetuigd is met de juiste software kan ik er vervolgens mee koppelen. Ik gebruik daarvoor twee ‘kastjes’: een mediaplayer van het merk Mede8er voor films e.d. en een Logitech Squeezebox voor muziek. Dank zij de SAMBA server kan ik de Mede8er zonder enig probleem koppelen aan de schijven waarop al het beeldmateriaal staat en dankzij de Logitech Mediaserver kan ik muziek draaien die zich op de server bevindt.

Daarnaast kan ik de server natuurlijk ook gebruiken als fileserver. Voor het maken van backups bijvoorbeeld. In de volgende aflevering van deze blog ga ik onder andere OwnCloud installeren, waarmee – de naam zegt het al – een eigen cloud kan worden gerealiseerd.

(1265)